número actual

ESCEVAL 1 - I Jornades sobre Investigació Teatral

Encetem amb aquest primer número una nova iniciativa en el camp de les arts escèniques valencianes, vinculada en aquest cas a la investigació, amb la voluntat de crear un espai ampli i plural que pose en relació el Centre de Documentació Escènica de l’Institut Valencià de Cultura amb investigadors i investigadores procedents de la universitat i dels centres superiors d’arts escèniques (escoles d’art dramàtic i conservatoris superiors de dansa). Aquest ha estat, des del principi, un element clau en el concepte del projecte i és per això que el Consell de Redacció i el Comité Científic apleguen doctores i doctors d’aquests dos àmbits que no sempre estan ben connectats.

Escena Valenciana, gestionada des del Centre de Documentació Escènica, sorgeix amb l’objectiu d’impulsar la investigació en aquest sector, amb una atenció especial al context valencià. Hem volgut que la revista portara un nom que l’arrela i la vincula al territori, ja que s’origina al voltant d’institucions i investigadors valencians, tot i que el seu abast és general. Així, es publicaran anualment articles i ressenyes que tinguen relació amb qualsevol aspecte, activitat o agent vinculat a la dansa, el teatre, el circ i la lírica. Per un banda, la revista inclourà ressenyes de publicacions dels darrers anys, les quals s’encarregaran des del Consell de Redacció. Per una altra, l’apartat d’articles recollirà un monogràfic en cada número, el qual serà coordinat per membres del Consell de Redacció o per investigadors externs. A més, comptarem amb un bloc de caràcter miscel·lani, en el qual es publicaran els articles que siguen enviats a la revista i que s’ajusten a les normes d’aquesta. 

Aquest primer número presenta un monogràfic que recull articles sorgits de les intervencions que el 2019 es feren a les I Jornades sobre investigació teatral: metodologies i aplicacions, organitzades per l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València i l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. Dels dotze participants en aquelles jornades, tots doctors en diferents camps del teatre, set acceptaren la proposta de convertir la seua participació en un article. Aquests treballs ens proporcionen, des de l’experiència i la formació de cada autor, una pluralitat d’acostaments a l’objecte teatral, a metodologies, a aplicacions i a recursos diversos i complementaris. Qüestions com les interaccions entre teoria i pràctica, entre investigació i docència, els diferents models d’investigació o, fins i tot, el mateix concepte d’investigació teatral protagonitzen aquests treballs. Els tres articles del bloc «Miscel·lània» amplien l’objecte d’estudi amb treballs sobre el circ, la dansa o la recepció teatral.

Ens agradaria pensar que aquest primer número és una primera passa d’una trajectòria que vol ser llarga i fructífera, la qual permeta donar suport i consolidar la investigació escènica, una àrea que se’ns presenta imprescindible per avançar, amb total garantia, també en la creació i en la innovació docent. I tot això serà possible si comptem amb la curiositat, la complicitat i una col·laboració estreta entre tots els implicats en el camp de la investigació escènica, els més veterans i els que tot just comencen aquest camí.

Consell de Redacció d’Escena Valenciana

 • La investigació dels processos creatius i interpretatius: necessitat de nous paradigmes metodológics - Esther ALABOR LLORET

  La investigació sobre la pràctica escènica, interessada en l’estudi dels processos creatius i interpretatius, no sempre partix de la pròpia experiència personal en què subjecte i objecte són una mateixa persona. En este treball demostrem l’interés que ens ha suscitat estudiar la poètica en evolució de la companyia valenciana, Bambalina Teatre Practicable, a través de la investigació dels seus processos creatius al llarg de gran part de la seua trajectòria. L’objectiu principal que ens proposem és demostrar la necessitat d’obrir procediments metodològics, perquè la majoria dels mètodes d’investigació que existixen en arts escèniques no contemplen –o ho fan escassament– la multitud de tendències que existixen hui en dia en el teatre contemporani. Este problema metodològic, relacionat amb la vessant acadèmica, s’ha resolt amb el descobriment d’una categoria emergent, l’anàlisi paradigmàtica, ja que hem optat pel pluralisme metodològic. Però, cap dels models emprats s’ha ajustat plenament a l’hora d’estudiar les propostes escèniques de la companyia. Hem obert camins, però és el moment de generar nous models d’anàlisi, perquè les llacunes referencials i metodològiques indiquen que és urgent trobar nous paradigmes escènics.
   

  Paraules clau: Arts escèniques, Bambalina Teatre Practicable, investigació performativa, anàlisi paradigmàtica, pluralisme metodològic, paradigmes escènic

 • Vínculos y aplicaciones creativas para una investigación expandida - Ana ALBADALEJO LÓPEZ

  Amb una mirada autoreflexiva, l’autora de l’article analitza el seu recorregut vital professional en què combina dues facetes sovint separades en el món de les arts escèniques: la pràctica i la teoria. Un recorregut recent en què s’identifica amb el perfil de la investigació-creació en la qual s’articulen cada vegada més professionals del món de l’art que, al seu torn, incorporen als seus treballs una dimensió activista en el desig d’incidir amb l’art sobre la seua realitat immediata.

  Paraules clau: Investigaciócreació, investigació en arts, coneixement situat, activisme cultural, escena expandida

 • Una metodología para la investigación del teatro español del siglo XX. Uso y aplicación de las fuentes documentales al caso práctico de Enrique Rambal - Francisca FERRER GIMENO

  Triar un únic mètode per a realitzar una investigació, dins del camp de la història del teatre, pot resultar complicat. En l’actualitat, es disposa d’una gran varietat d’eines de tota índole que faciliten la labor de l’historiador del teatre. La seua accessibilitat permet una ordenació, classificació i catalogació dels documents de manera eficaç. Quan s’emprén un treball de recerca ha de centrar-se en la recopilació de dades. Aquesta tasca sempre suposa una ingent labor que requereix paciència, constància i humilitat. Cap document, independentment del seu format, pot ser descartat. Tot material localitzat serà un mitjà per a obtindre bons resultats en la recopilació relacionada amb el tema d’estudi, amb independència del seu suport. La labor de l’investigador suposa la recopilació de tots els documents que es troben al voltant del tema teatral investigat. Com a tasca final s’interpretaran de la manera més coherent i cohesionada possible. En aquest article, vam mostrar un dels possibles mètodes per a efectuar la investigació en el camp de la història del teatre. Al costat dels conceptes teòrics s’ha usat l’exemple pràctic amb la figura de l’actor, director i autor teatral Enrique Rambal, figura rellevant de l’escena valenciana del passat segle XX.

  Paraules clau: Metodologia, Fonts documentals, Investigació, Escena valenciana, Segle XX, Història del Teatre Valencià, Enrique Rambal

 • Estrategias de investigación performativa para la interpretación escénica: el laboratorio como espacio de innovación y creación - Martín B. FONS SASTRE

  El present article es centra en les noves perspectives de coneixement que proposa la investigació performativa per a les arts escèniques. Per aquest motiu, l’estudi planteja dues línies d’anàlisi. Una primera línia es basa en l’enfocament des de la reflexió analítica i crítica dels procediments per dur a terme aquesta investigació en la pràctica artística, destacant com a objecte d’estudi els processos de creació escènica, en general, i el procés creatiu de l’actor, en particular, i utilitzant el concepte de laboratori com a eix vertebrador, marc metodològic i espai d’exploració i innovació per a projectes d’investigació i creació. I, una segona línia, on s’estableix la connexió de la dimensió teòrica amb la plasmació pràctica mitjançant l’estudi de dos projectes de recerca desenvolupats per la Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) des de l’òptica experimental confrontant la pràctica escènica amb els fonaments teòrics i científics que la sustenten.

  Paraules clau: Arts escèniques. Actor. Metodologia. Laboratori. Investigació performativa

 • Investigación y práctica teatral. Una experiencia personal - Xavier PUCHADES

  L’article present és la revisió de la ponència llegida en la I Jornada d’Investigació Teatral de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València en 2019. A partir de la revisió de les motivacions de la seua tesi doctoral Renovación teatral en España entre 1984-1998. Desde la escritura dramàtica: puesta en escena y recepción crítica, presentada en 2006, l’autor descriu la metodologia empleada i reflexiona al voltant de les ferramentes pràctiques trobades, aplicades de manera professional posteriorment, tot al llarg del procés d’investigació. Mitjançant l’experiència personal, es defèn la necessitat de mantindré un diàleg constant entre la pràctica i la investigació escènica.

  Paraules clau: Teatre contemporani, investigació escènica, teatre valencià, metodologia teatral

 • Estudiar la historia del teatro en la era digital: Recursos y aplicaciones didácticas - Ana M. TORMO SOLER

  Les noves tecnologies impliquen possibilitats novedoses i necessàries per a la recerca, la conservació i la divulgació del nostre patrimoni. No obstant això, també impliquen dificultats, desafiaments i la incorporació progressiva de nous sistemes interdisciplinaris de treball que permetan als enginyers, filòlegs, bibliotecaris i professionals de disciplines afins treballar junts, amb l’objectiu de fer que el teu treball siga més eficient. En el nostre cas, la proposta té com a objectiu proporcionar algunes estratègies que, utilitzant en major o menor mesura les noves tecnologies, siguen vàlides tant per a nous investigadors de disciplines vinculades a l’estudi del teatre clàssic com per als docents, que pugan trobar en els recursos plantejats aplicabilitat didáctica per al seu treball docent.

  Paraules clau: Humanitats digitals, Història del teatre, Literatura dramàtica, Segle D’Or, Didáctica

 • Las dramaturgias efímeras como proceso metodológico de investigación performativa - Maite VILLAR MARTÍNEZ

  L’article presenta una exhaustiva reflexió en relació amb el concepte de dramatúrgia efímera com a procés metodològic de recerca performativa sorgit del Laboratori, àmbit reivindicatiu d’investigació i innovació. Des de la definició, en la pràctica, dels principis que vertebren les diferents gramàtiques corporals amb valor genèric i extrapolable, passant per l’anàlisi de les successives fases que estructuren tota dramatúrgia corporal. Una praxi, que evidencia que el Teatre físic s’articula a través d’un estil amb identitat pròpia, revelant-se, en conseqüència, un art autònom portador de significats.

  Paraules clau: Investigació, innovació, creació, metodologia, teatre corporal, gramàtica corporal

 • El teatre portugués a València. Història d’un desconegut que comença a no ser-ho tant - Josep Ramon GARCIA I IBÁÑEZ

  La literatura portuguesa i més concretament el teatre portugués esdevenen un terreny desconegut per al gran públic valencià. En aquest sentit, iniciatives com la que la Sala Russafa ofereix des de fa uns anys ajuden a enllaçar-nos a l’Atlàntic i a gaudir com a espectadors privilegiats d’algunes produccions dutes a escena en terres luses. El 2017 va tindre lloc en aquest espai el I Ciclo de Teatro Portugués, el qual es va celebrar gràcies al projecte transfronterer anomenat Circuito Ibérico de Artes Escénicas, plataforma creada el 2014 per un conjunt de companyies independents portugueses i espanyoles, entre les quals hi ha Arden Producciones, la companyia que s’hostatja en aquesta sala de València. Aquesta iniciativa europea té la ferma voluntat de fomentar l’intercanvi entre companyies d’estats veïns per fer circular les seues creacions artístiques més recents.

  Paraules clau: Teatre portugués, Circuito Ibérico de Artes Escénicas, Sala Russafa, Art’imagem, Eiras, Esclavatge

 • Els inicis del circ modern a València (1790-1835) - Jaume LLORET I ESQUERDO

  Aquest article estudia els inicis del circ modern a València, a partir de l’anàlisi de les notícies i
  anuncis que sobre aquest espectacle apareixen al Diario de Valencia (1790-1835), el primer periòdic imprés a la ciutat. Hom admet que el circ modern naix a Anglaterra l’any 1768, quan el genet militar anglés Philip Astley va començar a fer exhibicions d’equitació. Per tant, el circ modern és essencialment eqüestre, però també comprén els tradicionals exercicis acrobàtics, d’equilibri i de força. Per aquesta raó dividim la investigació en dos apartats: el primer es refereix a les demostracions de funambulisme, acrobàcia i jocs de força, que oferiren a València molts conjunts de volantins, principalment italians; mentre que el segon tracta sobre les exhibicions amb cavalls i les pantomimes eqüestres, que portaren diverses companyies angleses i franceses.

  Paraules clau: Circ, circ modern, volantins, funambulisme, acrobàcia, exercicis eqüestres, pantomimes eqüestres

 • El baile flamenco: un estudio bibliométrico - Marina PASTOR GALVAÑ

  El flamenc és un art que s’ha erigit com un dels senyals d’identitat de la cultur d’Andalusia i d’Espanya. Des de l’any 2010 és considerat per la UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, per això en l’última dècada hem assistit a un increment de la presència d’investigadors i investigadores ocupats a indagar aquest art. Així, el present estudi va tenir per objecte analitzar la bibliografia científica sobre un dels vessants del flamenc, el ball, publicada en dues bases de dades, Web of Science i Scopus. En aquest estudi ex post facto retrospectiu es van analitzar una sèrie de documents a partir de diversos indicadors bibliomètrics, com ara l’anàlisi de la producció temporal, les revistes i els autors i autores més productius sobre la temàtica i l’índex de coautoria, així com una anàlisi i discussió del caràcter de les investigacions i categories temàtiques. Finalment, en l’estudi es discuteixen els resultats obtinguts, les limitacions detectades i els aspectes consolidats, i servirà de referència per a futures investigacions sobre l’art del flamenc.

  Paraules clau: Paraules clau: Flamenc, estudi bibliomètric, ball flamenc, Web of Science, Scopus

culturarts generalitat valenciana

Centre de Documentació Escènica · Plaça de Viriat s/n, primer pis · 46001 València

Et sol·licitem permís per a obtenir dades estadístiques de la teua navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret llei 13/2012. Si continues navegant per aquesta web, considerem que acceptes l’ús de galetes. OK | Més informació